Our CHURCH'S LOCATIONS
Locations

8 Congregations


Nagoya
Kita-nagoya
komaki, kasugai
TOKAI / CHITA
[Filipino]
AmaTokai / Chita
[Japanese]
SAGARA
(SHIZUOKA)
Hekinan
Nishio
Ichinomiya

NAGOYA City

(Kasadera, Minami-ku)
#Immanuel Main

Nagoya (Main)
Worship Service: 10:00 ~ 11:30 (Sunday)
Address: 〒457-0072 Aichi-ken, Nagoya-shi, Minami-ku, Terabedōri 1-12-1, Tōyō bldg. 4F
Contact Number: 090-8540-8260 (Pastor Nino)

Link to facebook

KITA-NAGOYA
KOMAKI
KASUGAI

(Near Kasugai City Hospital)
#Immanuel Kita-Kasugai

Worship Service : 16:00 ~ 17:30 (Sunday)
Address: 〒486-0841 Aichi-ken, Kasugai-shi, Minami Shimohara-chō 3-5-8, Shu Jesus Megumi-Ai Kyōkai
Contact Number: 090-5009-1992 (Pastor Noel)

link to facebook

Tokai / chita
Filipino Cong.

(Mostly held at Tokai Arts Theatre)
#Immanuel Tokai-Chita

Worship Service : 10:30 ~ 12:00 (Sunday)
Address: Location may vary. Mostly held at Chita-shi Seishonen Kaikan (Near Meitetsu Teramoto Station, Chita-shi).
Contact Number: 090-8540-8260 (Pastor Nino)

Link to facebook

AMA-GUN
(OHARU)

(Oharu, Maefukada)
#Immanuel Oharu

Worship Service : 10:00 ~ 11:30 (Sunday)
Address: 〒490-1142 Aichi-ken, Ama-gun, Oharu, Sanbongi, Maekukada 42-1, Oharu Grace Chapel
Contact Number:  090-5009-1992 (Pastor Noel)

link to facebook

Tokai/Chita
Japanese Cong.

(Mostly held at Tokai Arts Theatre)
#Immanuel Tokai-Chita Japanese

Worship Service : 10:30 ~ 12:00 (Sunday)
Address: Location may vary. Mostly held at Chita-shi Seishonen Kaikan (Near Meitetsu Teramoto Station, Chita-shi).
Contact Number: 080-8252-3710 (Pastor Noguchi)

Link to facebook

Sagara ,
shizuoka

(Near Kasugai City Hospital)]
#Immanuel Sagara

Worship Service : 10:00 ~ 11:30 (Sunday)
Address: 〒421 - 0524 Shizuoka-ken, Makinohara-shi, suzuki 2633 - 48
Contact Number: 090-5035-9415 (Loleng)

link to facebook

Hekinan
/Nishio

(Mostly held at Hekinan Cultural Center)
#Immanuel Mikawa

Worship Service: 15:00 ~ 16:30 (Sunday)
Address: Location may vary.
Contact Number: 090-1237-8168 (Oliver)

Link to facebook

ichinomiya

(Mostly held at Ichinomiya Shimin Kaikan)
#Immanuel Ichinomiya

Worship Service : 14:00 ~ 15:30 (Sunday)
Address: Location may vary. Mostly held at Ichinomiya Shimin Kaikan
Contact Number:  090-5009-1992 (Pastor Noel)

link to facebook